Ako umiestniť správne mandalu

(Odborný text pre pokročilých praktizantov feng šuej)

V praxi sa často stretávame s otázkami, kde si ľudia doma majú zavesiť mandalu? Táto problematika je trochu širšia... Keďže v našej tvorbe vychádzame z umenia feng šuej, možností je niekoľko. V podstate existuje niekoľko rôznych druhov mandál:

OSOBNÉ – v týchto mandalách sú výtvarným jazykom vyjadrené jedinečné energie človeka alebo viacerých ľudí (ktoré sa dajú vypočítať z dátumu narodenia). Táto mandala teda podporuje osobnosť človeka, jeho duchovný rast. Je dôležité, aby bola táto mandala umiestnená v pozitívnej zóne (podľa metódy 8 vchodov alebo Veľkého voza). Medzi pozitívne zóny patria sektory Rast, Uzdravovanie, Kontinuita a vstupné priestory. Negatívne aspektované priestory (Konflikty, Katastrofa, Smrť a Duchovia) sú tie, kde by osobná mandala nemala visieť, lebo by mohla byť energetika mandaly (a teda aj človeka) poškodená.

Ak si naši klienti nie sú istí, kde majú doma negatívne sektory, môžu nám zaslať pôdorys svojho bývania s vyznačením severu a my im radi poradíme.

Ak by sme mali byť veľmi presní, tak by sa mala brať do úvahy aj aktuálna situácia lietajúcich hviezd a ich rozloženie v interiéri. Pre znalých veci (fengšujistov) odporúčame, aby si osobnú mandalu nedávali do tých sektorov, ktoré sú zasiahnuté negatívne aspektovanými lietajúcimi hviezdami (napríklad pre rok 2009 nie na sever – žltá 5, nie na západ – čierna 2, nie na SV – hviezda hádok, nie na východ - zlodejka). Ľudia, ktorí sa vyznajú v tejto metóde, určite pochopili, že v správnom umiestnení mandaly sa môže naozaj skrývať veľký zázrak. Pre nájdenie novej práce, polepšenie kariéry alebo nové príležitosti je vhodné mandalu pre rok 2009 umiestniť na SZ – biela 1, pre nový milenecký vzťah na Juh – hviezda sexu 4, pre posilnenie sebavedomia alebo podnikania na JZ – vojenská 6, pre prosperitu na JV – 8, pre zlepšenie komunikácie a dosiahnutie cieľov do stredu – 9). Každý rok sa tieto lietajúce hviezdy presúvajú, takže mandala by mala byť živým feng šuej prostriedkom, s ktorým majiteľ aktívne pracuje a všíma si ho.

Z hľadiska rozloženia lietajúcich hviezd v čase postavenia domu (zastrešenia) je dôležité nedávať mandalu do takých sektorov, v ktorých sa trvalo nachádzajú nepriaznivé kombinácie. Týka sa to aj PARTNERSKÝCH a RODINNÝCH mandál.

OCHRANNÉ MANDALY – sú špeciálne vytvárané do negatívnych zón pre kultiváciu a zmiernenie negatívneho náboja. Používajú sa v nich väčšinou overené harmonické tvary a symboly (kríže, kruhy, pakua, posvätné symboly, hviezdy a rôzne energetické vzorce, afirmácie či odkazy na vyššie duchovné svety, ktoré sú vo svetle). Takéto mandaly je vhodné umiestniť do negatívnych sektorov, kde pôsobia stabilizujúco a neutralizujúco.

TEMATICKÉ MANDALY – sú vytvárané na základe zemských energií jednotlivých svetových strán, preto ich umiestnenie by malo zodpovedať príslušnej životnej téme. Toto je jednoduchý spôsob umiestnenia, ktorý neberie do úvahy svet nebeských energií. Sever – kariéra, SZ – riadenie, Z – deti, JZ – vzťahy, Juh – uznanie, JV – hojnosť, V – rodina, SV – učenie.

Problematické je niekedy umiestnenie mandaly v spálni, pretože, ak obsahuje veľa ohnivých prvkov, môže spiaceho človeka vyrušovať .

Skoro vždy je bezpečné umiestniť mandalu do stredu bývania alebo do vstupných priestorov interiéru. Stred interiéru sa dá posilniť aj umiestnením mandaly na strop alebo na dlážku. V tejto horizontálnej polohe je ale dôležité, či mandala obsahuje dynamické ľavotočivé alebo pravotočivé prvky. Potom ju treba umiestniť tak, aby jej účinok na človeka bol pozitívny – teda, aby bol zasahovaný pravotočivými energiami. Dôležité je neumiestňovať takéto dynamické mandaly na stenu, za ktorou býva sused, pretože my síce môžeme byť ovplyvňovaní pozitívnou rotáciou, ale za stenou sa budú logicky tvoriť energie negatívne.

Ak sa niekomu zdá umiestňovanie mandál komplikované, je tu ešte jedna metóda dostupná každému, a síce: umiestniť mandalu intuitívne. V intuitívnom umiestňovaní sa skrýva hlboké poznanie, že si svoj osud vytvárame sami.

príklad pre odborné umiestnenie mandaly podľa metód feng šuej

 


Predošlá stránka: Z histórie mandál
Nasledujúca stránka: Mandala a slovo ÓM