Mandaly na vymaľovanie

Kvet života

Mandala vhodná pre Nové začiatky, vytvára pôdu pre vznik Nového života, formuje, brúsi a čistí myšlienkové formy, napomáha ich zhomtneniu. Do mandaly je vhodné vložiť nejakú konkrétnu nádej alebo túžbu po niečom Novom, ktoré chceme, aby vstúpilo do nášho života. Mandala rúca staré stereotypy a konfrontuje nás so silou Života, ktorý neustále mení svoje formy v čase. Princípom premeny týchto foriem je neustále obnovovanie Lásky.

Pri maľovaní mandaly je vhodné otvoriť sa Novému životu.

 

Pentagram

Ochranná mandala, je vhodné si ju vymaľovať, keď máme potrebu sa chrániť proti niečomu alebo niekomu. Aktivuje silné ochranné pole. Do vonkajšej kružnice je vhodné zapísať slovom prosbu o konkrétnu ochranu a pomoc nejakej nadprirodzenej existencie (Anjelom, Bohu, Vesmíru, Absolútnu, Svoje vyššie Ja... a pod.) Po vymaľovaní je vhodné mandalu spáliť, aby sa jej obraz preniesol do neviditeľného sveta myšlienok a nadsvetelných energií. Na záver poďakovanie

Tibetská mandala

Keď sa človek potrebuje uzemniť a upokojiť. Mandala vyjadruje päťkový princíp, kde človek stojí uprostred všetkého a chápe svoje poslanie. Mandala vyjadruje zvnútornenie, cestu do hĺbky svojej duše, uvedomenie si svojich nedostatkov. Zároveň vyjadruje, že človek má všetko vo svojich rukách a všetkých 5 živlov môže smelo použiť na vytvorenie reality podľa svojich predstáv. V mandale je sústredená veľká moc tvoriť svet, ale aj zodpovednosť. Posilňuje sebavedomie, preto je dôležité skúmať svoje Ego a hľadať pravdu.

Pyramída pochopenia

Pomáha pochopiť dlhodobý problém, ktorý nechápeme. Dlhodobo si budujeme svoje názory a predstavy o tom, ako sa má žiť a čo je správne. Vždy však príde taký moment v živote, ktorý nám zrúca staré predstavy a vtedy sme konfrontovaní s našim chápaním. Máme možnosť začať vnímať veci a ľudí okolo seba od znova, v novom svetle. Postupne tak objabujeme nový spôsob života, slobodnejší, bez prísnosti, tvorivejší, láskavejší. Pyramída pochpenia nám dokáže pomôcť pochopiť to, čo nechápeme. Stačí sa len opýtať.

Šrí jantra

Jedna z najsilnejších mandál na svete. Dokáže liečiť, pritiahnuť to, čo človek potrebuje, naštartovať tvorivosť a harmonizačné procesy. Mandala vyjadruje princíp stvorenia človeka, jeho prepojenie so zemskými a nebeskými energiami. Je to zároveň silný ochranný prostriedok.


Predošlá stránka: Václav Havel
Nasledujúca stránka: Najväčšia maľovaná mandala na Slovensku